ZAMĚSTNANCI:

 

 vedoucí vychovatelka: Leona Buštová                  1. oddělení ŠD   

             vychovatelka: Ing. Jana Forejtová, Ph.D.    2. oddělení ŠD

             vychovatelka: Marie Pavlíčková                3. oddělení ŠD   

             vychovatelka: Bc. Dagmar Švarcová         4. oddělení ŠD