ZAMĚSTNANCI:

 

 vedoucí vychovatelka: Leona Buštová          1. a 2. oddělení ŠD    (+ sloučení všech oddělení)

         vychovatelka: Alena Schneiderová     1. a 2. oddělení ŠD

         vychovatelka: Marie Pavlíčková             3. oddělení ŠD    (+ sloučení všech oddělení)

         vychovatelka: Bc. Dagmar Švarcová        4. oddělení ŠD