Nyní jste tady: Stránky ZŠ a MŠ >

Hodnocení školního roku ředitelem školy

Zažili jsme velmi úspěšný rok!
Když kdokoli hodnotí vzdělávání nebo školu, vždycky naráží na subjektivní postoje. Rodiče i žáci vidí spíše konkrétní třídu či učitele a skrze ně hodnotí i školu jako celek. Skutečné hodnocení školy jako celku pak poskytují podle jednotlivých ukazatelů spíše instituce, se kterými spolupracujeme, výsledky přijímacích zkoušek a předmětových soutěží. Pokud tedy použijeme tato komplexní kritéria, musíme zhodnotit uplynulý rok jako velmi úspěšný.
V podpoře žáků se vzdělávacími problémy jsme si postupně vydobyli pověst školy, která děti umí podpořit a ty sociálně problematické zapojit do kolektivu. Pedagogicko-psychologická poradna, Péče o děti či Odbor sociální péče Český Krumlov výsledky naší spolupráce velmi chválí. Umíme ale také podpořit i žáky nadané a daří se nám je připravovat na přijímací zkoušky tak, že výsledky předčíme většinu škol. V letošním roce se na maturitní obory hlásilo 23 žáků devátých ročníků a navzdory početně silnější generaci, tedy větší konkurenci, se všichni dostali alespoň na jeden. Stoprocentní úspěšnost! U víceletých gymnázií je to ještě markantnější. Na šestileté gymnázium se hlásilo 5 žáků, všichni byli úspěšní, jen dva se rozhodli nakonec zůstat v kolektivu stávajících tříd naší školy. Úplně největší konkurenci zažili adepti osmiletých gymnázií. Tam se ze sedmi žadatelů podařilo šesti žákům „dostat se“, přičemž na některá gymnázia se hlásilo až dvě stě patnáct žáků na 30 přijatých. Čísla v tomto případě hovoří jasnou řečí a dokazují, že nadaní žáci také dostávají prostor pro růst.
Ten vytváříme i bohatým zastoupením naší školy v předmětových soutěžích. Zde sice trvalo několik let, než jsme se prosadili, ale nyní již ZŠ Křemže platí v mnoha tradičních školních soutěžích za favorita. Největší tradici máme samozřejmě ve sportu, ale byli jsme úspěšní ve všech základních předmětových oblastech.
Kromě nadprůměrné úrovně celorepublikové soutěže Klokan máme letos v matematice ještě druhé místo v okresním kole Pythagoriády. Opakovaným úspěchem jsou výsledky soutěží v chemii. V podstatě jsme ovládli okresní kolo olympiády, neboť naši žáci obsadili první tři místa. V celostátní soutěži mladý chemik jsme z celkových 345 žáků obsadili osmé a třicáté páté místo.
Pozadu nezůstaly ani jazyky. Vedle čtvrtého místa v okrese olympiády v anglickém jazyce se podařilo ještě druhé místo v okresní soutěži v tvůrčím psaní. Naše škola se navíc zapojila do celorepublikového testování čtenářské gramotnosti, v němž jsme dopadli velmi dobře, výrazně lépe, než průměr žáků z celé republiky.
Po několika letech bojů jsme se začali pravidelně prosazovat i v uměleckých soutěžích a naši mladí zpěváci letos opět obsadili skvělé pozice v soutěži Jihočeský zvonek. Nejprve získali v kategorii sólo jedno zlaté a dvě stříbrná pásma v okresním kole a následně potvrdili v téže kategorii zlaté pásmo i v krajském kole.
Obrovskou míru všestrannosti prokázali naši účastníci v branném závodu. Od zdravovědy přes orientaci v mapě po střelbu a běh převýšili své soupeře v okresním i krajském kole a slavně se zúčastnili kola celostátního. Orientaci spojenou s během absolvovali i mladší žáci, kteří v okresním kole orientačního běhu škol získali v kategorii pátých tříd skvělé první místo.
Nejúspěšnější oblastí byl samozřejmě čistý sport. Již tradičně se prosadili mladší žáci ve školním florbalu, když postoupili do krajského kola. Tam skončili čtvrtí. Nečekaně pak slavili vítězství v okresním kole basketbalisté z osmých a devátých tříd.
Silnou stránkou naší školy je díky trenérům křemežského oddílu fotbal. V letošním roce jsme vyhráli okresní kolo soutěže McDonald´s Cup v mladší i starší kategorii a po postupu získali v kraji dvě sedmá místa.
Hlavní doménou pak byly kolektivní atletické soutěže. Nejdříve jsme v okresním kole štafetového poháru získali dvě zlaté medaile a jednu stříbrnou v individuálních soutěžích. Potom následovala velká okresní atletická olympiáda I. a II. stupně. V obou kategoriích jsme mezi tzv. malými školami obsadili první místo a získali zlatý pohár.
Za těmito většími výsledky následovaly desítky menších, které by vydaly na další stránku.
Jsem velmi rád, že se trpělivá a systematická práce v kombinaci s potřebným nadšením vyplácí a přináší plody. Budeme se snažit v nastaveném směru pokračovat.

Mgr. Jiří Thám, ředitel ZŠ a MŠ Křemže
 

PROJEKT EDISON   .... spojujeme národy ....

 Zahájení v tělocvičně školy            

  

   

 

Povídání o Jordánsku s Jozefem                              

      

 

                                                                                                                             Isydora z Číny

              

 

Velmi otevřená a vstřícná komunikace s Iyou z Gruzie v 8. třídě

 

     

 Hande z Turecka                                              Svatební tradice - tance v 9. třídě

     

 

Svatební obřad v Turecku                                      Propojení tradic - česká státní hymna

     

     

 

 I my jsme prezentovali naši kulturu - žáci 8. a 9. tříd

                                             

                       

                       

 

  Závěrečné loučení - předání pamětních listů 

           

    The Hansel and Gretel - žáci 6. B

                       

                       

 The Little Red Riding Hood - hrají žáci 6. A