Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny jsou stanoveny na období od 12. března do 18. března 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

 

Přehled pedagogických porad a třídních schůzek

25. 9. 2017 plenární shromáždění rodičů
13. 11. 2017 klasifikační porada
4. 12. 2017 třídní schůzky/informační odpoledne
25. 1. 2018 klasifikační porada
16. 4. 2018 klasifikační porada, třídní schůzky/informační odpoledne
25. 6. 2018 klasifikační porada

 

 

Zvonění

1. hodina 8,05 - 8,50
2. hodina 9,00 - 9,45
3. hodina 10,05 - 10,50
4. hodina 11,00 - 11,45
5. hodina 11,50 - 12,35
6. hodina 12,45 - 13,30
7. hodina 13,35 - 14,20
8. hodina 14,30 - 15,15