Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny jsou stanoveny na období od 4. února do 10. února 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

 

Přehled pedagogických porad a třídních schůzek

17. 9. 2018 plenární shromáždění rodičů
19. 11. 2018 klasifikační porada
10. 12. 2018 třídní schůzky/informační odpoledne
28. 1. 2019 klasifikační porada
15. 4. 2019 klasifikační porada, třídní schůzky/informační odpoledne
24. 6. 2019 klasifikační porada

 

 

Zvonění

1. hodina 8,05 - 8,50
2. hodina 9,00 - 9,45
3. hodina 10,05 - 10,50
4. hodina 11,00 - 11,45
5. hodina 11,50 - 12,35
6. hodina 12,45 - 13,30
7. hodina 13,35 - 14,20
8. hodina 14,30 - 15,15