Způsoby odhlašování strávníků


Obědy lze odhlásit  do 14.00 hod. den předem na telefonu 380742171

Pokud je dítě nemocné, je možno si vyzvednout oběd pouze první den nemoci od 10.30hod do 11.00hod
ve výdejně pro cizí strávníky.