Nyní jste tady: Stránky ZŠ a MŠ > Jídelna

Školní jídelna - e-mail : jidelnazskremze@seznam.cz

Upozornění : odhlášení oběda je možno provést do 14 hodin předcházejícího dne. Později nebude oběd odhlášen.

Platba stravného
- souhlas s inkasem 280009439/0300
- nastavit limit
- nutné zadat neomezenou frekvenci
- pokud zadáte 1x měsíčně, provede se pouze školné nebo stravné, další platby se neprovedou

 

A) ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

1.Školní stravování
Polévka
Hlavní jídlo
Ovoce(nepravidelně)
Nápoj
Školní stravování - první den nemoci dítěte
Polévka
Hlavní jídlo
Ovoce ( nepravidelně)
Externí strávníci (doplňková činnost):
Polévka
Hlavní jídlo
Ovoce (nepravidelně)

Doba výdeje pro žáky ve školní jídelně
11,30 - 12,05
12,35 - 13,10
13,35 - 13,45

2. Místo a způsob výdeje pro externí strávníky:
Výdejna pro externí strávníky - vchod od hřiště
Jídlo se vydává do přinesených nádob (jídlonosičů) a je určeno ke konzumaci týž den.Za odebrané jídlo do jídlonosičů ŠJ neručí.

Doba výdeje ve výdejně
Doba výdeje oběda 10,30 – 11,00

B) PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ JÍDEL (VČ. NEJZAZŠÍHO TERMÍNU)

Externí strávníci se přihlašují ke stravování formou Smlouvy o poskytnutí stravování.
Přihlášení a odhlášení žáků a zaměstnanců ke stravování lze provést nejpozději do 14.hodin předchozího dne.
Externí odběratelé se musí přihlásit či odhlásit do 14 hodin předchozího dne ( Pokud se nedohodnou s vedoucí školní kuchyně jinak.)
Odhlášení se provádí buď osobně přímo ve školní jídelně nebo telefonicky na č. 380 742 171.

C) ZPŮSOB ÚHRADY

Platbu za poskytované stravování je možné provést těmito způsoby:
- v hotovosti do pokladny vedoucí školní jídelny v budově školy - Školní 182, 382 03 Křemže
( proti ředitelně školy, okénko ze školní jídelny)
- souhlasem k inkasu na číslo účtu: 280009439/0300

Jídla pro žáky a zaměstnance jsou podávána zásadně v provozovně školního stravování, výjimkou je dle § 4, odst. 9 vyhlášky první den neplánované nepřítomnosti strávníka- žáka- ve škole (povolen výdej do jídlonosiče). Za další dny nepřítomnosti již není nárok na školní stravování. V rámci „jiných stravovacích služeb“ nejsou zásadně podávány alkoholické nápoje a cigarety.

Doplňkové občerstvení: školní mléko, jogurt a cereální tyčinky lze zakoupit v kanceláři ekonomky školy.

Pitný režim:
Žáci si mohou odnést nápoj ve vlastních lahvích ze školní jídelny při obědě (žáci navštěvující ŠD především).