Nyní jste tady: Stránky ZŠ a MŠ > Družina > Informace

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA - ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Školní družina je zřízena jako součást školy, slouží k výchově, vzdělávání, odpočinku, rekreaci a kvalitnímu využití

volného času žáků I. stupně ZŠ Křemže.

Kapacita ŠD: 107 žáků

Oddělení: 4

PŘÍMÁ TELEFONNÍ LINKA DO ŠD: 380 742 172 (pokud vám voláme my, na mobilu se vám objeví školní číslo

                                                                                    380 742 170, protože družinové číslo je podvojka)

E-mail: druzina.zskremze@seznam.cz (elektronické omluvenky a změny odchodu přijímáme do 11:45 hodin)

Písemné omluvenky (zprávy o změně) dávejte pouze vychovatelce. Omluvenky (zprávy) musí obsahovat datum,

jméno a příjmení dítěte, text žádosti (zprávy) a podpis rodiče.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

ZŠ Křemže má čtyři oddělení ŠD. Maximální kapacita je 107 dětí.

Začínáme s příjímáním žáků od nejnižších ročníků. Dále rozhoduje vzdálenost místa bydliště.

 

Kritéria pro přijetí:

1. Žáci 1. tříd

2. Žáci 2. tříd

3. Žáci 3. tříd dojíždějící

4. Žáci 3. tříd místní

5. Žáci 4. tříd dojíždějící

6. Žáci 4. tříd místní

7. Žáci 5. tříd dojíždějící

8. Žáci 5. tříd místní

 

PROVOZ ŠD:  

                 15:15 - 16:30   všechna oddělení spojena v suterénu II. stupně ZŠ

ODDĚLENÍ ŠD:

 

 

V době všech školních prázdnin je provoz ŠD přerušen.

 

ÚPLATA ZA ŠD: 130,- za měsíc (platba ve dvou splátkách)

                              → září – prosinec 520,- Kč (platba od 10. září do 20. září)

                              → leden – červen 780,- Kč (platba do 20. ledna)

Číslo účtu: 280009439/0300             v.s.: datum narození dítěte      poznámka: ŠD + jméno a příjmení dítěte

Pokud úplatu nezaplatíte v řádném termínu, bude vaše dítě od 1. října a 1. února automaticky odhlášeno.

Platbu si hlídají rodiče sami, nepřipomínáme ji (raději si ji zaznamenejte do kalendáře).

 

Na začátku školního roku (první školní den) žáci dostanou nebo si vyzvednou vnitřní řád a přihlášku, kam je

důležité uvést mimo jiné způsob a čas vyzvedávání či samostatného odchodu a kontaktní telefonní čísla.

Přihlášku je nutné vyplnit z obou stran.

Přihlášené děti budou na začátku školního roku poučeny o vnitřním řádu ŠD, který budou respektovat a v případě jeho

zásadního porušování mohou být po konzultaci s ředitelem školy z družiny vyloučeny.

Nepřítomnost nebo změnu odchodu dítěte je nutné včas PÍSEMNĚ nebo elektronicky oznámit vychovatelce.

Telefonická či ústní dohoda není možná (to se týká i změny vyzvedávající osoby).

Pokud žák dochází v době provozu školní družiny na zájmový kroužek probíhající v budově školy, vychovatelka

za něj nezodpovídá, zodpovědnost přebírá vedoucí kroužku. Je povinností zákonných zástupců žáka se s vedoucím

kroužku domluvit na pravidlech vyzvednutí a vrácení žáka do ŠD. Pokud se má žák z kroužku vrátit a nevrátí,

vychovatelka za něj nezodpovídá. Pokud si dítě vyzvednete z kroužku osobně, nezapomeňte nám to v ŠD nahlásit.

ŠD hojně využívá prostor školní zahrady, proto počítejte s náhradním oblečením na pobyt venku a nezapomínejte

na dostatek pití a svačiny i na odpolední čas. Pití musí být v dobře uzavíratelných lahvích, aby neteklo.

Dítě musí mít podepsaný sáček nebo batůžek (stačí i igelitová taška) na svačinu a osobní věci do družiny.

Děti tento sáček často nemají a potom se jim svačina a klíče povalují všude možně a snadno se ztratí.

Aktovku si nechávají v uzamčené skříňce v šatně s výjimkou ranní družiny, kam přichází s aktovkou.

Do odpolední družiny si berou pouze výše uvedený sáček (batůžek).

 

DĚTI DOSTANOU NEBO SI VYZVEDNOU PŘIHLÁŠKU a VNITŘNÍ ŘÁD ŠD PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN .

PŘIHLÁŠKU ( z obou stran vyplněnou a podepsanou, se souhlasem s vnitřním řádem ŠD) JE NUTNÉ ODEVZDAT V ŠD

 HNED RÁNO DRUHÝ ŠKOLNÍ DEN ! PŘI PRODLENÍ NEMUSÍ BÝT MÍSTO V ŠD VOLNÉ!

 Vyplnění a odevzdání přihlášky ještě nezaručuje přijetí do ŠD. Vše se rozhodne DRUHÝ ŠKOLNÍ DEN, 

popř. v prvním týdnu podle počtu zájemců a daných kritérií.

 VNITŘNÍ ŘÁD ŠD A PŘIHLÁŠKU Z OBOU STRAN SI, PROSÍM, PEČLIVĚ PŘEČTĚTE, JSOU TAM

DŮLEŽITÉ INFORMACE.


PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2017/2018

                                   6:00 – 8:00 (PO - PÁ)

                                  11:45 – 16:30 (PO – PÁ)

                                 PO: 11:45 – 15:15 

                                 ÚT: 12:35 – 15:15

                                 ST: 11:45 – 15:15

                                 ČT: 11:45 – 15:15

                                 PÁ: 12:35 – 15:15

                                 PO: 12:35 – 15:15 

                                 ÚT: 12:35 – 15:15

                                 ST: 11:45 – 15:15

                                 ČT: 11:45 – 15:15

                                 PÁ: 12:35 – 15:15

 

Po skončení provozu 3. a 4. oddělení tj. v 15:15 děti přechází do 1. + 2. oddělení. Přechod dětí nemusí být vždy

přesný, buďte, prosím, shovívaví.

Každá jednorázová změna místa pobytu či provozu ŠD je vždy vyvěšena na okně ochozu vpravo od hlavních dveří.

(pobyt na zahradě, hřišti, spojení 3. a 4. oddělení, ...).

Může se stát, že si přijdete vyzvednout své dítě v době, kdy jsme přišli nebo se chystáme ven. V tuto chvíli JSME

V ŠATNĚ. Mějte, prosím, chvilku strpení. Děkujeme.

Pokud máte jakékoliv připomínky nebo dotazy, můžete je bez obav sdělit přímo v družině. Děkujeme.

Pravidelně sledujte www.zsmskremze.cz/druzina – tam jsou uvedené nejdůležitější informace a akce.

 

Prosba rodičům:

Ráno od 6:00 do 8:00 a odpoledne od 15:15 do 16:30 je v provozu pouze jedno oddělení ŠD, proto velice

prosíme rodiče, kteří v tento čas družinu nutně nepotřebují, aby nechali v tuto dobu místo pro ty, kteří ji

opravdu potřebují. Pokud by ve výše uvedený čas bylo hodně dětí, museli bychom zavést opatření z minulých

let, kdy v tento čas nemohli družinu navštěvovat žáci od třetích tříd (i přesto, že ji také potřebovali).

Ti, kteří místo v tuto dobu v družině uvolní a budou občas potřebovat zde dítě ponechat, samozřejmě mohou.

Vždy se vám budeme snažit vyhovět.

Dále prosíme rodiče, kteří nechodí do práce, aby zvážili nutnost přihlášení svého dítěte do ŠD.

Zájem o ŠD je tradičně vyšší než možná kapacita a rády bychom vyhověly většině dětí obou zaměstnaných

rodičů nebo zaměstnaným samoživitelům/kám.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

V DOKUMENTECH V HORNÍ LIŠTĚ NAJDETE ŠVP A CELÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠD.

Tento řád společně s přihláškou dostanete nebo si v družině vyzvednete první školní den.

AKTUÁLNÍ INFORMACE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNA ODDĚLENÍ (např. AKCE ŠD) NAJDETE V ZÁLOŽCE

AKTUALITY V HORNÍ LIŠTĚ. AKCE URČENÉ PRO JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ NAJDETE V ZÁLOŽCE DANÉHO

ODDĚLENÍ.