Nyní jste tady: Stránky ZŠ a MŠ > Družina > Informace

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA - ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Školní družina je zřízena jako součást školy, slouží k výchově, vzdělávání, odpočinku, rekreaci a kvalitnímu využití

volného času žáků I. stupně ZŠ Křemže.

Kapacita ŠD: 107 žáků

Oddělení: 4

 

PŘÍMÁ TELEFONNÍ LINKA DO ŠD: 380 742 172 (pokud vám voláme my, na mobilu se vám objeví školní číslo

                                                                                    380 742 170, protože družinové číslo je podvojka)

E-mailová adresa: druzina.zskremze@seznam.cz 

Elektronické omluvenky a změny odchodu přijímáme do 11:45 hodin, do předmětu napište jméno a příjmení žáka

a oddělení ŠD, které navštěvuje.

Písemné omluvenky (zprávy o změně) dávejte pouze vychovatelce. Omluvenky (zprávy) musí obsahovat datum,

jméno a příjmení dítěte, text žádosti (zprávy) a podpis rodiče.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

ZŠ Křemže má čtyři oddělení ŠD. Maximální kapacita je 107 dětí.

Začínáme s příjímáním žáků od nejnižších ročníků. Dále rozhoduje vzdálenost místa bydliště.

 

Kritéria pro přijetí:

1. Žáci 1. tříd

2. Žáci 2. tříd

3. Žáci 3. tříd dojíždějící

4. Žáci 3. tříd místní

5. Žáci 4. tříd dojíždějící

6. Žáci 4. tříd místní

7. Žáci 5. tříd dojíždějící

8. Žáci 5. tříd místní

 

PROVOZ ŠD:  

 

ODDĚLENÍ ŠD:

 

4. oddělení přechází v 15:00 do 3. oddělení - pravidelně PO - PÁ.

1. a 2. oddělení se slučuje nepravidelně okolo 15 hodiny. Při sloučení je u vchodu do školy na okně vyvěšena cedulka, kde se oddělení právě nachází. Pokud se nedozvoníte na jedno oddělení, zvoňte na druhé.

 

V době všech školních prázdnin je provoz ŠD přerušen.

 

ÚPLATA ZA ŠD: 130,- za měsíc (platba ve dvou splátkách)

                              → září – prosinec 520,- Kč (platba od 10. září do 20. září)

                              → leden – červen 780,- Kč (platba do 20. ledna)

Číslo účtu: 280009439/0300             v.s.: datum narození dítěte      poznámka: ŠD + jméno a příjmení dítěte + třída

Pokud úplatu nezaplatíte v řádném termínu, bude vaše dítě od 1. října a 1. února automaticky odhlášeno.

Platbu si hlídají rodiče sami, nepřipomínáme ji (raději si ji zaznamenejte do kalendáře).

Děti, které nejsou přihlášeny k pravidelné denní docházce, mohou navštěvovat ranní družinu za úplatu 70,- Kč/měsíc.

 

Na začátku školního roku (první školní den) žáci dostanou nebo si vyzvednou vnitřní řád a přihlášku, kam je

důležité uvést mimo jiné způsob a čas vyzvedávání či samostatného odchodu, kontaktní telefonní čísla a e-mailovou

adresu,kterou budete používat při elektronické komunikaci s vychovatelkou.

Přihlášku je nutné vyplnit z obou stran a hned druhý školní den ráno odevzdat v družině.

 

Přihlášení žáci budou na začátku školního roku poučeni o vnitřním řádu a pravidlech chování v ŠD. V případě

zásadního porušování a nedodržování pravidel mohou být po konzultaci s ředitelem školy z družiny vyloučeni.

 

Nepřítomnost nebo změnu odchodu žáka je nutné včas PÍSEMNĚ nebo ELEKTRONICKY oznámit vychovatelce.

Telefonická či ústní dohoda není možná (to se týká i změny vyzvedávající osoby).

Pokud žák dochází v době provozu školní družiny na zájmový kroužek probíhající v budově školy, vychovatelka

za něj nezodpovídá, zodpovědnost přebírá vedoucí kroužku. Je povinností zákonných zástupců žáka se s vedoucím

kroužku domluvit na pravidlech vyzvednutí a vrácení žáka do ŠD. Pokud se má žák z kroužku vrátit a nevrátí,

vychovatelka za něj nezodpovídá. Pokud si dítě vyzvednete z kroužku osobně, nezapomeňte nám to v ŠD nahlásit.

 

Rodiče, zákonní zástupci nebo osoby pověřené k vyzvednutí žáka si dítě vyzvedávají videotelefonem u vchodu do školy.

Pouze prvňáčky či nově přihlášené děti si  v prvních školních dnech vyzvedávají přímo v družině.

 

ŠD hojně využívá prostor školní zahrady, proto počítejte s náhradním oblečením na pobyt venku a nezapomínejte

na dostatek pití a svačiny i na odpolední čas. Pití musí být v dobře uzavíratelných lahvích, aby neteklo.

Žáci musí mít podepsaný sáček nebo batůžek na svačinu a osobní věci do družiny.

Děti tento sáček často nemají a potom se jim svačina a klíče povalují všude možně a snadno se ztratí.

Aktovku si nechávají v uzamčené skříňce v šatně s výjimkou ranní družiny, kam přichází s aktovkou.

Do odpolední družiny si berou pouze výše uvedený sáček či batůžek.

 

DĚTI DOSTANOU NEBO SI VYZVEDNOU PŘIHLÁŠKU a VNITŘNÍ ŘÁD ŠD PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN .

PŘIHLÁŠKU ( z obou stran vyplněnou a podepsanou, se souhlasem s vnitřním řádem ŠD a zpracováním osobních údajů)

JE NUTNÉ ODEVZDAT V ŠD  HNED RÁNO DRUHÝ ŠKOLNÍ DEN !

PŘI PRODLENÍ NEMUSÍ BÝT MÍSTO V ŠD VOLNÉ!

 Vyplnění a odevzdání přihlášky ještě nezaručuje přijetí do ŠD. Vše se rozhodne DRUHÝ ŠKOLNÍ DEN, 

popř. v prvním týdnu podle počtu zájemců a daných kritérií.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠD SI PEČLIVĚ společně s dětmi PŘEČTĚTE, JSOU TAM DŮLEŽITÉ INFORMACE.


Každá jednorázová změna místa pobytu či provozu ŠD je vždy vyvěšena na okně ochozu vpravo od hlavních dveří.

(pobyt na zahradě, hřišti, spojení oddělení, akce, ...).

Může se stát, že si přijdete vyzvednout své dítě v době, kdy jsme přišli nebo se chystáme ven. V tuto chvíli JSME

V ŠATNĚ. Mějte, prosím, chvilku strpení. Děkujeme.

Pokud máte jakékoliv připomínky nebo dotazy, můžete je bez obav sdělit přímo v družině.


V DOKUMENTECH V HORNÍ LIŠTĚ NAJDETE ŠVP A CELÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠD.

Tento řád společně s přihláškou dostanete nebo si v družině vyzvednete první školní den.

AKTUÁLNÍ INFORMACE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNA ODDĚLENÍ (např. AKCE ŠD) NAJDETE V ZÁLOŽCE

AKTUALITY V HORNÍ LIŠTĚ. AKCE URČENÉ PRO JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ NAJDETE V ZÁLOŽCE DANÉHO

ODDĚLENÍ.