Nyní jste tady: Stránky ZŠ a MŠ > Družina

                          ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Školní družina je zřízena jako součást školy, slouží k výchově, vzdělávání, odpočinku, rekreaci a kvalitnímu využití

volného času žáků I. stupně ZŠ Křemže.

Kapacita ŠD: 107 žáků

Oddělení: 4

 

PŘÍMÁ TELEFONNÍ LINKA DO ŠD:   380 742 172 (pokud vám voláme my, na mobilu se vám objeví školní číslo

                                                       380 742 170, protože družinové číslo je podvojka)

E-mail: druzina.zskremze@seznam.cz   (elektronické omluvenky a změny odchodu přijímáme do 11.45 hodin)

Písemné omluvenky (zprávy o změně) dávejte pouze vychovatelce. Omluvenky (zprávy) musí obsahovat datum,

jméno a příjmení dítěte, text žádosti (zprávy) a podpis rodiče.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

  1. Žáci 1. tříd 
  2. Žáci 2. tříd 
  3. Žáci 3. tříd dojíždějící 
  4. Žáci 3. tříd místní 
  5. Žáci 4. tříd dojíždějící
  6. Žáci 4. tříd místní
  7. Žáci 5. tříd dojíždějící
  8. Žáci 5. tříd místní

                             11:45 - 15:15  - V JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍCH

                             15:15 - 16:30 -  všechna oddělení spojena v 1. a 2. oddělení v suterénu II. stupně ZŠ

                            1. a 2. oddělení:  11:45 - 16:30                  v suterénu II. stupně ZŠ                    /60 dětí/

                                  3. oddělení:  11:45 (12:35) - 15:15      naproti hlavnímu vchodu do školy        /30 dětí/

                                  4. oddělení:  11:45 (12:35) - 15:15      v 1. patře II. stupně ŠD                      /17 dětí/

                            3. a 4. oddělení přechází v 15:15 do 1. a 2. oddělení

                  →    září – prosinec  520,- Kč  (platba od 10. září do 20. září)

            →    leden – červen  780,- Kč  (platba do 20. ledna)

           Číslo účtu: 280009439/0300       v.s.: datum narození dítěte         poznámka: ŠD + jméno a příjmení dítěte

        Pokud úplatu nezaplatíte v řádném termínu, bude vaše dítě od 1. října a 1. února automaticky odhlášeno.

          Platbu si hlídají rodiče sami, nepřipomínáme ji (raději si ji zaznamenejte do kalendáře).

         PŘIHLÁŠKU ( z obou stran vyplněnou a podepsanou, se souhlasem s vnitřním řádem ŠD) JE NUTNÉ

      ODEVZDAT V ŠD HNED RÁNO DRUHÝ ŠKOLNÍ DEN !  PŘI PRODLENÍ NEMUSÍ BÝT MÍSTO V ŠD

      VOLNÉ!

     popř. v prvním týdnu podle počtu zájemců a daných kritérií.

     DŮLEŽITÉ INFORMACE.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2017/2018

1. + 2. oddělení  – suterén 2. stupně    

3. oddělení  - naproti hlavnímu vchodu   

4. oddělení  - 1. patro 2. stupně         

Po skončení provozu 3. a 4. oddělení tj. v 15:15 děti přechází do 1. + 2. oddělení. Přechod dětí nemusí být vždy

přesný, buďte, prosím, shovívaví. 

Každá jednorázová změna místa pobytu či provozu ŠD je vždy vyvěšena na okně ochozu vpravo od hlavních dveří.

(pobyt na zahradě, hřišti, spojení 3. a 4. oddělení, ...).

Může se stát, že si přijdete vyzvednout své dítě v době, kdy jsme přišli nebo se chystáme ven. V tuto chvíli JSME        

V ŠATNĚ. Mějte, prosím, chvilku strpení. Děkujeme.

Pokud máte jakékoliv připomínky nebo dotazy, můžete je bez obav sdělit přímo v družině. Děkujeme.

Pravidelně sledujte www.zsmskremze.cz/druzina – tam jsou uvedené nejdůležitější informace a akce.

Prosba rodičům:

Ráno od 6:00 do 8:00 a odpoledne od 15:15 do 16:30 je v provozu pouze jedno oddělení ŠD, proto velice

prosíme rodiče, kteří v tento čas družinu nutně nepotřebují, aby nechali v tuto dobu místo pro ty, kteří ji

opravdu potřebují. Pokud by ve výše uvedený čas bylo hodně dětí, museli bychom zavést opatření z minulých

let, kdy v tento čas nemohli družinu navštěvovat žáci od třetích tříd (i přesto, že ji také potřebovali).

Ti, kteří místo v tuto dobu v družině uvolní a budou občas potřebovat zde dítě ponechat, samozřejmě

mohou. Vždy se vám budeme snažit vyhovět.

Dále prosíme rodiče, kteří nechodí do práce, aby zvážili nutnost přihlášení svého dítěte do ŠD.

Zájem o ŠD je tradičně vyšší než možná kapacita a rády bychom vyhověly většině dětí obou zaměstnaných

rodičů nebo zaměstnaným samoživitelům/kám.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

V DOKUMENTECH V HORNÍ LIŠTĚ NAJDETE CELÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠD.

Tento řád společně s přihláškou dostanete nebo si v družině vyzvednete první školní den.

NOVÉ, AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE V HORNÍ ZÁLOŽCE S NÁZVEM AKTUALITY.