Nyní jste tady: Stránky ZŠ a MŠ > Družina

 

ŠKOLNÍ  DRUŽINA

 

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ KŘEMŽE.

VŠECHNY INFORMACE NAJDETE V HORNÍCH ZÁLOŽKÁCH.

 

  TELEFON: 380 742 172

e-mail: druzina.zskremze@seznam.cz 

 

DĚTSKÝ DEN SE ZAKONČENÍM CELOROČNÍ HRY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY V OBDOBÍ 25.5. - 25.6.2020

 

                                           1.A - 1. oddělení

                                                        1.B - 3. oddělení 

                                                 2.A - 2. oddělení

                                                     2.B - školní klub (šatna 2. stupeň)

                                                             3.A - 4. oddělení

                                                         3.B - třída 7.A vedle ředitelny

Ranní provoz školní družiny NEBUDE.

Odpolední provoz školní družiny bude navazovat na dopolední školní vyučování a bude končit v 16:00 hodin.

V tomto období je možný pouze SAMOSTATNÝ ODCHOD ŽÁKA ze školní družiny z důvodu zákazu vstupu cizích osob do školy. Na děti můžete čekat v daný čas před školou. Děti budou pravděpodobně rozděleny do více skupin, než je klasických oddělení ŠD, budeme tedy i ve třídách, kam není zavedený telefon, ani zvonek. Vše včas upřesníme podle toho, kolik se přihlásí do školy žáků.

Přesný čas samostatného odchodu zákonní zástupci uvedou na PŘIHLÁŠCE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY (SKUPINY), kterou dostali jako e-mailovou přílohu od třídních učitelů nebo ji najdou v záložce DOKUMENTY v horní liště této webové stránky, kde je ke stažení ve dvou formátech (pdf, docx).

V papírové formě si můžete přihlášku vyzvednout u hospodářky školy od 8:00 do 11:30 hodin.

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na družinový e-mail nejpozději v pondělí 11.5.2020 do 8:00 hodin.

Samostatné odchody jsou možné po čtvrthodinách.

Změna odchodu, omluvenka či odhlášení ze ŠD jsou možné pouze elektronicky do 11:00 hodin daného dne na družinový e-mail: druzina.zskremze@seznam.cz.

Jednotlivé skupiny odpolední školní družiny budou navazovat na skupiny dopoledního školního vyučování. Skupiny se mohou potkat na školní zahradě. 

Ve školní družině je povinné nosit roušku (čistou - nepoužitou na dopoledním vyučování). Na den je tedy nutné mít minimálně 2 čisté nepoužité roušky a sáček na roušky použité.

Na školní zahradě děti roušku nosit NEMUSÍ.

I v tomto období platí stávající pravidla ŠD. Děti musí mít batůžek na osobní věci, dostatek svačiny a pití, převlečení na ven, kapesníky, …

Zaplacená úplata za školní družinu za měsíc duben, tj. 130,- Kč, bude vrácena zákonným zástupcům žáků třetích ročníků do konce června 2020 na účet, který zákonní zástupci uvedou na přihlášce.
Letošní třeťáci se příští školní rok do družiny nedostanou, protože s největší pravděpodobností bude kapacita ŠD naplněna mladšími žáky.

Zákonným zástupcům žáků letošních prvních a druhých ročníků bude částka 130,- Kč odečtena z platby za první období příštího školního roku. Pokud žák nebude v příštím školním roce navštěvovat školní družinu, bude částka vrácena během září 2020.

Žákům, kteří navštěvovali pouze ranní družinu, bude vrácena částka za 3 měsíce, tj. 210,- Kč, žákům z grantu ATTAVENA bude vráceno 80,- Kč.

POKUD O ODPOLEDNÍ DRUŽINU (SKUPINU) V OBDOBÍ od 25.5 do 25.6. NEMÁTE ZÁJEM, NAPIŠTE NÁM TO

NA DRUŽINOVÝ E-MAIL.

Přihláška: userfiles/Přihláška do ŠD od 25_5_2020.pdf