Nyní jste tady: Stránky ZŠ a MŠ > > Charakteristika

Komplex Základní školy a Mateřské školy Křemže se stará o naprostou většinu nejmladší generace obyvatel údolí mezi hřebenem hory Kleť a protilehlým Klukem. Je spádovou institucí pro Chlum, Loučej, Lhotku, Holubov, Krásetín, a další menší sídla, ale staráme se také o mnho dětí z Brložska i z okresu České Budějovice (Vrábče – Slavče).
Naše základní škola má v letošním školním roce 15 tříd. První stupeň má ve všech ročnících dvě třídy, druhý stupeň má paralelní třídy pouze v šestém ročníku.. Počet žáků ve třídách se pohybuje mezi sedmnácti až jednatřiceti . Počet dívek a chlapců je relativně vyrovnán.Aktuálně se staráme přibližně o 330 žáků. Jeden žák má povoleno domácí vzdělávání. Naši svěřeci mohou využívat kromě svých tříd také počítačovou učebnu, hudebnu, odborné učebny fyziky, devět interaktivních učeben, prostornou tělocvičnu, asfaltové dopravní a basketbalové hřiště, sportovní areálek Němcalka a rozsáhlý školní pozemek, který je rozdělen na dětské hřiště, zeleninovou zahradu, sad ovocných stromů, pastvinu pro ovce a park se vzrostlými stromy i vodním biotopem.
Naše činnost se zaměřuje především na přípravu žáků pro studium i praktický život, výchovu k perspektivnímu životnímu stylu. V poslední době jsme kladli důraz na kvalitu výuky jazyků (zavedení angličtiny hrou od druhé třídy), zlepšení it vybavení, dostatečný pohyb žáků (outdoorový tv) i obecné zkvalitňování podmínek pro výuku. Kromě kvalitní výuky základních vzdělávacích předmětů nabízíme sami i ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou Sokol a dalšími řadu volnočasových aktivit. Mezi jinými jsou to např. :Výtvarný kroužek, vaření, sborový zpěv, rybářský kroužek, floorbal, badminton, keramika, věda nás baví a jiné.

 

Zde se můžete podívat na naši školu :

VIRTUÁLNÍ  PROHLÍDKA- ZÁKLADNÍ ŠKOLA - MŠ KŘEMŽE - MŠ CHLUM