Nyní jste tady: Stránky ZŠ a MŠ > Družina > Aktuality

     

Telefonní číslo ŠD: 380 742 172

 

E-mail: druzina.zskremze@seznam.cz 

(omluvenky a změny odchodu dětí přijímáme do 11:45 hodin)

 

AKCE A INFORMACE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNA ODDĚLENÍ NAJDETE ZDE V AKTUALITÁCH.

AKCE A INFORMACE PRO JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ NAJDETE V ZÁLOŽCE PŘÍSLUŠNÉHO

ODDĚLENÍ.

 

PŘIPOMÍNÁME DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VE ČTVRTEK 14.12.

(najdete níže). AKCE BUDE PROBÍHAT V 1. a 2. oddělení, proto na toto

oddělení v době představení NEZVOŇTE a NEVYZVEDÁVEJTE DĚTI.

 

DALŠÍ PLATBA NA OBDOBÍ LEDEN - ČERVEN (780,- Kč) PROBĚHNE

1. - 20. LEDNA 2018. ZAPLAŤTE JI, PROSÍM, PŘESNĚ DLE UVEDENÝCH

ÚDAJŮ TAK, ABY DOŠLA NA ÚČET ŠKOLY DO 20.1.2018.

V ZÁŘÍ SE TO MOC NEPODAŘILO.

 

PROSÍME RODIČE PRVŇÁČKŮ - PŘEVÁŽNĚ CHLAPCŮ, ABY S DĚTMI

TRÉNOVALI OBLÉKÁNÍ A ZAVAZOVÁNÍ TKANIČEK (TY SE TÝKAJÍ

I STARŠÍCH DĚTÍ). - UŽ JE TO LEPŠÍ !!!

 

AKCE, KTERÉ ČEKAJÍ VŠECHNA ODDĚLENÍ:

30.11. a 1.12. - ČTENÁŘSKÁ DÍLNA S PANÍ MALOU 

                                 ČTVRTEK: 12:00 - 13:00  1.A  (VODNICKÁ ČTENÁŘSKÁ DÍLNA)

                                    13:00 - 14:00  1.B  (VODNICKÁ)

                                    14:00 - 15:00  2.B  (VODNICKÁ)

                          PÁTEK:  12:00 - 13:00   2.A (VODNICKÁ)

                                    13:15 - 14:15   3.A + ČTVRŤÁCI  (HVĚZDÁŘSKÁ)

                                    14:15 - 15:15   4. ODDĚLENÍ     (HVĚZDÁŘSKÁ)

6.12.   - NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 3. a 4. ODDĚLENÍ  (13:45 - 14:45?) 

7.12.   - NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 1. a 2. ODDĚLENÍ  (13:15 - 14:15?) 

14.12.  - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ KOUZELNÁ TRUHLIČKA (13:15 -14:00)

8.2.    - KARNEVAL S KLAUNEM HUGEM (13:00 - 15:00)

22.5.   - VÝLET NA ZÁMEK KRATOCHVÍLE S PROGRAMEM CÍSAŘ KAREL IV. PŘIJÍŽDÍ

           NA KRATOCHVÍLI (odjezd 11:45, příjezd cca 17:00???)

 

DO JAKÉHO ODDĚLENÍ CHODÍ VAŠE DÍTĚ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE:

1. a 2. oddělení: 1.A, 1.B, 2.A  (suterén 2.stupně)

     3. oddělení: 2.B, 3.A  (naproti vchodu do školy)

     4. oddělení: 3.B  (1. patro 2. stupně)

ZBYLO MÍSTO PRO NĚKOLIK ČTVRŤÁKŮ, KTEŘÍ JSOU ROZDĚLENI MEZI VŠECHNA ODDĚLENÍ

 

 

KAŽDÉ DÍTĚ DO DRUŽINY POTŘEBUJE:

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

CHODÍME VEN (většinou na zahradu) - PROSÍM, DÁVEJTE DĚTEM VĚCI NA PŘEVLEČENÍ. 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

OMLUVENKY DO ŠD (na lístečkách) odevzdávejte, prosím, pouze do rukou vychovatelek

nebo je pište elektronicky na e-mail. Na omluvence musí být uveden datum, jméno dítěte

a podpis zákonného zástupce. DĚKUJEME.

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ÚPLATA ZA ŠD:

PROSÍM, PLAŤTE PŘESNĚ DLE NÍŽE UVEDENÝCH POKYNŮ (variabilní symbol, poznámka).

V MINULÉM OBDOBÍ JSME NĚKTERÉ PLATBY NEMOHLI DOHLEDAT. DĚKUJEME!

 

DRUŽINU PLAŤTE BANKOVNÍM PŘEVODEM 

ZÁŘÍ - PROSINEC: 520,- Kč (od 10. do 20. září)

LEDEN - ČERVEN:  780,- Kč (do 20. ledna)

číslo účtu: 280009439/0300

v.s.:  datum narození dítěte

poznámka: ŠD + jméno a příjmení dítěte

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

NĚKTERÉ DĚTI STÁLE NEMAJÍ SÁČEK DO DRUŽINY NA SVAČINU, PITÍ, 

ČIP, ... (STAČÍ PODEPSANÁ IGELITOVÁ TAŠKA)

 

PROSÍME RODIČE, ABY DĚTEM PRAVIDELNĚ KONTROLOVALI HLAVU

(prevence proti šíření vší).

 

JE POTŘEBA DĚTEM OBČAS ZKONTROLOVAT SKŘÍŇKU

V ŠATNĚ, ABY TAM NEZŮSTÁVALO MOKRO, ZBYTKY SVAČINY

A NEPOŘÁDEK.

 

DO RANNÍ DRUŽINY SI DĚTI BEROU AKTOVKY S SEBOU, ODPOLEDNE

JE NECHÁVAJÍ V UZAMČENÉ SKŘÍŇCE V ŠATNĚ - S SEBOU SI NESOU

POUZE SÁČEK SE SVAČINOU, PITÍM, ...

 

Vážení rodiče, žádáme Vás, abyste respektovali zákaz vjezdu do areálu ZŠ Křemže a využívali

k vysazení svých dětí parkoviště před MŠ Křemže. Pravidelně dochází k ohrožování žáků

přicházejících pěšky. Policie ČR byla požádána o kontrolu tohoto prostoru.

Díky za pochopení. S pozdravem Mgr. Jiří Thám, ředitel školy.