Nyní jste tady: Stránky ZŠ a MŠ > Družina > Aktuality

     

Telefonní číslo ŠD: 380 742 172  

 

E-mail: druzina.zskremze@seznam.cz 

(omluvenky a změny odchodu dětí přijímáme do 11:45 hodin)

 

AKCE A INFORMACE PRO JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ NAJDETE

V ZÁLOŽCE PŘÍSLUŠNÉHO ODDĚLENÍ.

 

AKCE A INFORMACE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNA ODDĚLENÍ NAJDETE

ZDE V AKTUALITÁCH.

 

DĚTI, KTERÉ SE PŘEDBĚŽNĚ PŘIHLÁSILY DO DRUŽINY V ČERVNU, DOSTANOU PŘIHLÁŠKU

A ZÁKLADNÍ INFORMACE PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN VE TŘÍDĚ. POKUD MÁ ZÁJEM TEN,

KDO SE PŘEDBĚŽNĚ NEPŘIHLÁSIL, VYZVEDNE SI PŘIHLÁŠKU V DRUŽINĚ.

ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDÁTE NEJPOZDĚJI DRUHÝ ŠKOLNÍ DEN DO 8:00 HODIN

PŘÍMO VYCHOVATELKÁM (DO 7:50 NÁS NAJDETE V 2. ODDĚLENÍ ŠD, POTOM V ŠATNĚ

1.STUPNĚ ZŠ). PŘI POZDĚJŠÍM DODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEBUDE MÍSTO V DRUŽINĚ VOLNÉ.

 

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ V TOMTO ROCE:

                                                                 

                                                                   1. oddělení:  1.A + část 2.A

            2. oddělení:  1.B + část 2.A + část 2.B

     3. oddělení:  2.B + 3.B

        4. oddělení:  3.A

 

RANNÍ DRUŽINA PROBÍHÁ VE 2. ODDĚLENÍ ŠD, zvoňte

na zvonek DRUŽINA 2.

 

KAŽDÉ DÍTĚ DO DRUŽINY POTŘEBUJE:

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

CHODÍME VEN (většinou na zahradu) - DÁVEJTE DĚTEM VĚCI NA PŘEVLEČENÍ. 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

OMLUVENKY DO ŠD (na lístečkách) odevzdávejte pouze do rukou vychovatelek nebo je pište

elektronicky na e-mail. Na omluvence musí být uveden datum, jméno dítěte, oddělení ŠD, které

navštěvuje a podpis zákonného zástupce. Do předmětu e-mailové zprávy vždy napište oddělení ŠD

a příjmení a jméno dítěte. Vzor omluvenky a e-mailové zprávy jste dostali společně s přihláškou.

Používejte e-mail uvedený na přihlášce do družiny. DĚKUJEME.

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ÚPLATA ZA ŠD:

 

PLAŤTE PŘESNĚ DLE NÍŽE UVEDENÝCH POKYNŮ (variabilní symbol, poznámka).

V MINULÉM OBDOBÍ JSME NĚKTERÉ PLATBY NEMOHLI DOHLEDAT. DĚKUJEME!

 

DRUŽINU PLAŤTE BANKOVNÍM PŘEVODEM: 

       ZÁŘÍ - PROSINEC: 520,- Kč (od 10. do 20. září)

       LEDEN - ČERVEN:  780,- Kč (do 20. ledna)

číslo účtu: 280009439/0300

v.s.:  datum narození dítěte

poznámka: ŠD + jméno a příjmení dítěte + třída

 

JE MOŽNÉ ZA POPLATEK 70,- Kč/měsíc NAVŠTĚVOVAT POUZE RANNÍ DRUŽINU - PLATÍ

PRO DĚTI, KTERÉ NEJSOU PŘIHLÁŠENÉ K PRAVIDELNÉ DENNÍ DOCHÁZCE DO ŠD.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

NĚKTERÉ DĚTI STÁLE NEMAJÍ BATŮŽEK DO DRUŽINY NA SVAČINU,

PITÍ, ČIP, ... (STAČÍ PODEPSANÁ IGELITOVÁ TAŠKA)

 

PROSÍME RODIČE, ABY DĚTEM PRAVIDELNĚ KONTROLOVALI HLAVU

(prevence proti šíření vší).

 

JE POTŘEBA DĚTEM OBČAS ZKONTROLOVAT SKŘÍŇKU

V ŠATNĚ, ABY TAM NEZŮSTÁVALO MOKRO, ZBYTKY SVAČINY

A NEPOŘÁDEK.

 

DO RANNÍ DRUŽINY SI DĚTI BEROU AKTOVKY S SEBOU, ODPOLEDNE

JE NECHÁVAJÍ V UZAMČENÉ SKŘÍŇCE V ŠATNĚ - S SEBOU SI NESOU

POUZE BATŮŽEK SE SVAČINOU, PITÍM, ...

 

Vážení rodiče, žádáme Vás, abyste respektovali zákaz vjezdu do areálu ZŠ Křemže a využívali

k vysazení svých dětí parkoviště před MŠ Křemže. Pravidelně dochází k ohrožování žáků

přicházejících pěšky. Policie ČR byla požádána o kontrolu tohoto prostoru.

Díky za pochopení. S pozdravem Mgr. Jiří Thám, ředitel školy.

 

DĚTI, KTERÉ SE PŘEDBĚŽNĚ PŘIHLÁSILY DO DRUŽINY V ČERVNU, DOSTANOU PŘIHLÁŠKU

A VNITŘNÍ ŘÁD S INFORMACEMI PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN VE TŘÍDĚ. POKUD MÁ ZÁJEM TEN,

KDO SE PŘEDBĚŽNĚ NEPŘIHLÁSIL, VYZVEDNE SI PŘIHLÁŠKU V DRUŽINĚ.

ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDÁTE NEJPOZDĚJI DRUHÝ ŠKOLNÍ DEN DO 8:00 HODIN

PŘÍMO VYCHOVATELKÁM (DO 7:50 NÁS NAJDETE V 2. ODDĚLENÍ ŠD, POTOM V ŠATNĚ

1.STUPNĚ ZŠ). PŘI POZDĚJŠÍM DODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEBUDE MÍSTO V DRUŽINĚ VOLNÉ.