Nyní jste tady: Stránky ZŠ a MŠ > Družina > Aktuality

     

Telefonní číslo ŠD: 380 742 172  

 

E-mail: druzina.zskremze@seznam.cz 

(omluvenky a změny odchodu dětí přijímáme do 11:45 hodin)

 

AKCE A INFORMACE PRO JEDNOTLIVÁ ODDĚLENÍ NAJDETE

V ZÁLOŽCE PŘÍSLUŠNÉHO ODDĚLENÍ.

 

AKCE A INFORMACE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNA ODDĚLENÍ NAJDETE

ZDE V AKTUALITÁCH.

 

 

 

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ V TOMTO ROCE:

                                                                 

                                                                                                         1. oddělení:  

  2. oddělení:  

     3. oddělení:  

        4. oddělení:  

 

RANNÍ DRUŽINA PROBÍHÁ VE 2. ODDĚLENÍ ŠD, zvoňte

na zvonek DRUŽINA 2.

 

KAŽDÉ DÍTĚ DO DRUŽINY POTŘEBUJE:


NA RANNÍ POBYT: NIC ZVLÁŠTNÍHO DĚTI NEPOTŘEBUJÍ, SVLÉKNOU SE A PŘEZUJÍ V ŠATNĚ, AKTOVKY SI

BEROU S SEBOU DO 2. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY, kde probíhá ranní provoz.

NA ODPOLEDNÍ POBYT: BATŮŽEK (SÁČEK) NA SVAČINU, PITÍ, KAPESNÍKY, KLÍČE A ČIP.

PŘI ODCHODU Z VYUČOVÁNÍ SI DĚTI DAJÍ AKTOVKY DO SKŘÍNKY V ŠATNĚ, NA OBĚD SI VEZMOU ČIP, KLÍČE

A BATŮŽEK DO DRUŽINY, KTERÝ SI NECHAJÍ V REGÁLU PŘED JÍDELNOU. PO OBĚDĚ SI BATŮŽEK VEZMOU A

ODCHÁZÍ DO SVÉHO ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY.

DÁVEJTE DĚTEM DOSTATEK SVAČINY A PITÍ, KTERÉ JE TŘEBA MÍT V DOBŘE UZAVÍRATELNÝCH LAHVÍCH, ABY

NETEKLO.

NA ZAHRADU: JE NUTNÉ, ABY DĚTI MĚLY PŘEVLEČENÍ (STAČÍ STARÉ TEPLÁKY), PROTOŽE SE ZE ZAHRADY

VRACÍVÁME ZPĚT DO DRUŽINY (DLE POČASÍ), KDE JSOU KOBERCE A NENÍ VHODNÉ, ABY TAM DĚTI BYLY

VE ŠPINAVÉM OBLEČENÍ. TEPLÁKY SI DĚTI NECHAJÍ VE SKŘÍNCE V ŠATNĚ.

NÁHRADNÍ OBLEČENÍ PRO PŘÍPAD NEHODY (POLITÍ, ZPOCENÍ, …) ZŮSTÁVÁ VE SKŘÍNCE V ŠATNĚ.

Převlečení na zahradu a náhradní oblečení pro případ nehody nedávejte do batůžku, ale nechte ve skřínce v šatně.

Když dětem vyteče v batůžku pití, mají pak vše mokré.

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

OMLUVENKY DO ŠD (na lístečkách) odevzdávejte pouze do rukou vychovatelek nebo je pište

elektronicky na e-mail. Na omluvence musí být uveden datum, jméno dítěte, oddělení ŠD, které

navštěvuje a podpis zákonného zástupce. Do předmětu e-mailové zprávy vždy napište oddělení ŠD

a příjmení a jméno dítěte. 

Používejte e-mail uvedený na přihlášce do družiny. DĚKUJEME.

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ÚPLATA ZA ŠD:

 

PLAŤTE PŘESNĚ DLE NÍŽE UVEDENÝCH POKYNŮ (variabilní symbol, poznámka).

V MINULÉM OBDOBÍ JSME NĚKTERÉ PLATBY NEMOHLI DOHLEDAT. DĚKUJEME!

 

DRUŽINU PLAŤTE BANKOVNÍM PŘEVODEM: 

       ZÁŘÍ - PROSINEC: 520,- Kč (od 10. do 20. září)

      LEDEN - ČERVEN:  780,- Kč (do 20. ledna)

číslo účtu: 280009439/0300

v.s.:  datum narození dítěte

poznámka: ŠD + jméno a příjmení dítěte + třída

 

JE MOŽNÉ ZA POPLATEK 70,- Kč/měsíc NAVŠTĚVOVAT POUZE RANNÍ DRUŽINU - PLATÍ

PRO DĚTI, KTERÉ NEJSOU PŘIHLÁŠENÉ K PRAVIDELNÉ DENNÍ DOCHÁZCE DO ŠD.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

NĚKTERÉ DĚTI STÁLE NEMAJÍ BATŮŽEK DO DRUŽINY NA SVAČINU,

PITÍ, ČIP, ... (STAČÍ PODEPSANÁ IGELITOVÁ TAŠKA)

 

PROSÍME RODIČE, ABY DĚTEM PRAVIDELNĚ KONTROLOVALI HLAVU

(prevence proti šíření vší).

 

JE POTŘEBA DĚTEM OBČAS ZKONTROLOVAT SKŘÍŇKU

V ŠATNĚ, ABY TAM NEZŮSTÁVALO MOKRO, ZBYTKY SVAČINY

A NEPOŘÁDEK.

 

Vážení rodiče, žádáme Vás, abyste respektovali zákaz vjezdu do areálu ZŠ Křemže a využívali

k vysazení svých dětí parkoviště před MŠ Křemže. Pravidelně dochází k ohrožování žáků

přicházejících pěšky. Policie ČR byla požádána o kontrolu tohoto prostoru.

Díky za pochopení. S pozdravem Mgr. Jiří Thám, ředitel školy.

 

DĚTI, KTERÉ SE PŘEDBĚŽNĚ PŘIHLÁSILY DO DRUŽINY V ČERVNU, DOSTANOU PŘIHLÁŠKU

A VNITŘNÍ ŘÁD S INFORMACEMI PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN VE TŘÍDĚ. POKUD MÁ ZÁJEM TEN,

KDO SE PŘEDBĚŽNĚ NEPŘIHLÁSIL, VYZVEDNE SI PŘIHLÁŠKU V DRUŽINĚ.

ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDÁTE NEJPOZDĚJI DRUHÝ ŠKOLNÍ DEN DO 8:00 HODIN

PŘÍMO VYCHOVATELKÁM (DO 7:50 NÁS NAJDETE V 2. ODDĚLENÍ ŠD, POTOM V ŠATNĚ

1.STUPNĚ ZŠ). PŘI POZDĚJŠÍM DODÁNÍ PŘIHLÁŠKY NEBUDE MÍSTO V DRUŽINĚ VOLNÉ.